นิทรรศการ มากกว่าคำว่างานฝีมือ (Craft is More)

นิทรรศการ มากกว่าคำว่างานฝีมือ (Craft is More)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ นิวซีบีดี เดอะ แกรนด์ พระราม9 (New CBD The Grand Rama9) จัดงานนิทรรศการโครงการพิเศษออกแบบหัตถศิลป์ Creative Craft Design ประจำปี 2557 ในหัวข้อ มากกว่าคำว่างานฝีมือ (Craft is More) เพื่อนำแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบหัตถศิลป์ จำนวน 17 ผลงาน จาก 17 นักศึกษา ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาจากภูมิปัญญาและงานวิจัย จนได้ผลงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ความเป็นศิลปินและ นักออกแบบมืออาชีพ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9 ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557

สามารถเดินทางง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานี พระราม 9 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/theshoppesgrandrama9