The Shoppes Rainy Market EP 1

“The Shoppes Rainy Market EP 1”
เดือนสิงหาคม
EP. 1.1 : วันที่ 8 -11 
EP. 1.2 : วันที่ 15-18
แวะช้อปท้าลมฝนกับสินค้าออนไลน์สุดชิค อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย พร้อมชิลกับบรรยากาศ Live Music เพลิดเพลินตลอดงาน
พบกันบริเวณลานกิจกรรม ชั้น G
เดอะช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9 
(หลังเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9)
#Rainymarket #TheShoppesGrandRama9 

RN1_2

RN1_3

RN1_4