ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัล (ไตรมาสแรก)

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัล (ไตรมาสแรก)

รถยนต์

  1. คุณเบญจมาศ  ปิยะ

ไอโฟน 5S

  1. คุณปนัดดา  คงศรีเจริญ
  2. คุณสุภาณี  สินไชย

สร้อยคอทองคำ

  1. คุณภูษณิศา  กีรติพาณิช
  2. คุณวรนาถ  ธนเศรษฐกร
  3. คุณพีรพงษ์  อัศววัชรินทร์
  4. คุณ Guillaume  Puong